NÁDRŽE

Bezpečnosť a kvalita

Skupina Soepenberg má štyri areály nádrží, z toho tri v Nemecku a jeden na Slovensku. Kapacita podľa dohody je k dispozícii na krátky aj dlhodobý prenájom. Celkom je k dispozícii objem nádrží 60 000 m³ a 15 000 m² skladov na uloženie suchých materiálov. Soepenberg je certifikovaný podľa systému manažérstva kvality ISO 9001: 2008, spĺňa podmienky pre nakladanie s odpadmi a ich skladovanie, spracovanie a obchodovanie, dopravu a prekládku v súlade so systémom GMP+ B3(2007) a HaCCP.

V podstate možno u Soepenbergu skladovať všetky materiály triedy nebezpečnosti 1. Nádrže môžu byť vybavené zariadeniami podľa špecifických podmienok pre skladovanie rôznych materiálov. Naši odborní zamestnanci navrhnú najvhodnejšie technické riešenia. Ekológia a zdravotná nezávadnosť sú elementárne základy našich aktivít. Zvláštnu pozornosť venujeme bezpečnosti. 

Sklady

 • Hünxe, Nemecko
  nádrže o celkovom objeme 10 500 m³ na skladovanie tekutých materiálov, veľkosť jednotlivých nádrží od 50 do 1 800 m³, prístup cestnou a lodnou dopravou

 • Nürnberg, Nemecko
  nádrže o celkovom objeme 22 000 m³ na skladovanie tekutých materiálov, veľkosť jednotlivých nádrží od 1 800 do 2 500 m³, prístup cestnou, lodnou a železničnou dopravou

 • Braunschweig, Nemecko
  nádrže o celkovom objeme 20 000 m³ na skladovanie tekutých materiálov, veľkosť jednotlivých nádrží od 50 do 3 500 m³, prístup cestnou a lodnou dopravou

 • Zvolenská Slatina, Slovensko
  nádrže o celkovom objeme 3 680 m³ na skladovanie tekutých materiálov, veľkosť jednotlivých nádrží od 50 do 800 m³, prístup cestnou dopravou

 

 

 

 

 

Tanklager-Sidebar

Výhodné spojenie

Sklad v Braunschweig-Thune, predtým tiež vo vlastníctve BP, prevzala spoločnosť Soepenberg v roku 2009 a ihneď ho úspešne sprevádzkovala. Tekuté materiály sú dodávané cestnou a vodnou dopravou a sú skladované v desiatich nádržiach. Sklad má dobré napojenie na dopravnú infraštruktúru vzhľadom na stávajúci prístav. Dosiahol sa tým sekundárny ekologický rozmer vďaka redukcii cestnej dopravy.