SKLADOVANIE. BALENIE

Prenájom skladovacích kapacít a nádrží na tekuté materiály

Skupina Soepenberg prevádzkuje a dáva do prenájmu sklady na tekuté a suché materiály, ktoré sú rozmiestnené s ohľadom na zdroje. V zásade možno u Soepenbergu skladovať všetky materiály triedy nebezpečnosti 1. Nádrže môžu byť vybavené zariadeniami podľa špecifických podmienok pre skladovanie rôznych materiálov. Naši odborní zamestnanci navrhnú najvhodnejšie technické riešenia. Ďalej ponúka Soepenberg tiež spracovanie priemyselných vedľajších produktov a dopravu.

  

Lagerstandorte-englisch-neu

Lagerung-Sidebar

Pripravujeme:
Sklady v Nurnbergu

V roku 2013 prebral Soepenberg skladový areál od BP v Nurnbergu. V budúcnosti sa tu počíta so skladovaním tekutých hnojív. V súčasnosti prechádza areál prestavbou tak, aby bol v roku 2016 k dispozícii. K existujúcemu areálu skladov v Braunschweigu na severe Nemecka bude mať Soepenberg ďalší areál nádrží na juhu krajiny. Oba sklady ponúknu rovnakú kapacitu. V Nurnbergu bude k dispozícii na ploche asi 1,5 ha objem približne 25 000 m3 na skladovanie hnojív, kyseliny a ostatných materiálov.