ZVLHČOVANIE

Riešenia pre suchý materiál

Soepenberg ponúka zariadenie na zvlhčovanie materiálu, v ktorom sa prašné, granulované alebo zrnité tovary, rovnako tak odpadový materiál znovu prepracujú na želanú formu. Zariadenie spracuje suché a prašné materiály zvlhčením podľa dostupných receptúr. Pridaním rôznych aditív tak možno dosiahnuť želaný produkt a obnoviť nanášaciu schopnosť.

Kompletné služby a profesionálna doprava 

Materiál je zvážaný do závodu silo návesmi s následným príjmom do síl Soepenbergu. Podľa želanej výstupnej formy materiálu sú do neho prostredníctvom šnekového dopravníka pridávané aditíva. Takto upravený materiál je prepravovaný sklápacími návesmi alebo môže byť pre ľahšiu manipuláciu balený do big-bagov, eventuálne môže byť tiež skladovaný voľne ložený až do momentu ďalšieho použitia. V prípade požiadavky zabezpečuje Soepenberg akékoľvek dopravné výkony prostredníctvom dcérskej spoločnosti G.U.T. 

Befeuchtung-Sidebar

Technické údaje

Silo má kapacitu materiálu 45 m3 a zvlhčovač. Dokáže spracovať 3 až 7 ton za hodinu. Za účelom zníženia výrobných strát pre zákazníka pracuje v dvoch smenách.