PREPRACOVANIE

Riešenie pre hrudkovitý odpadový materiál

Toto sa môže stať v každej výrobnej továrni: spečený alebo hrudkovitý materiál nie je schopný plynulého chodu a zapríčiňuje poruchy v transportných cestách, násypníkoch a spracujúcich systémoch. V najhoršom prípade vedie k odstávkam výroby a nákladnému zneškodneniu nehomogénneho materiálu. 

Avšak, ak sú zabezpečené primerané zásahy, výsledkom bude bezproblémový chod výroby. Odpad bude vrátený späť do recyklačného cyklu materiálu, čím sa zabezpečí úspora. Vytriedenie nečistôt je súčasťou uvedeného procesu, dokonca aj v prípade kovových zložiek. Na želanie môžu byť nepodarky vybalené alebo pridávané aditíva dokonca v nízkych dávkach. 

 

Aufbereitung-Sidebar

Technické údaje

Závod v Hünxe spracuje ročne približne 10 000 ton materiálu. Výkon dosahuje 3 až 4 tony za hodinu. Závod pracuje na dve smeny, takže dokáže spracovať veľké množstvá v krátkom čase. V závislosti od požiadaviek zákazníka môžu byť na čistenie použité rôzne sitá.