LIKVIDÁCIA ODPADOV

Odstraňovane odpadov

Soepenberg ponúka priemyselným obchodným partnerom rôzne možnosti odberu vedľajších produktov aj prostredníctvom alokovaného outsourcingu. K oblastiam nášho pôsobenia patria recyklácia, deponovanie a spaľovanie.

  • Organické odpady sa v bioplynových zariadeniach menia na vzácnu energiu.

  • Odpady bohaté na minerály sú spracované na hnojivá.

  • Recykláciou produktov získavame bioplyn, bioetanol a kompost. Soepenberg zásobuje bioplynové závody a elektrárne na biomasu.

Environmentálny manažment

Zverejnenie platných rozhodnutí a podmienok preberania odpadov v zmysle § 17 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov prevádzkované spoločnosťou SF Soepenberg, s.r.o., Sitárka nad Ľubicou č. 1362, 962 01  Zvolenská Slatina

Podmienky preberania odpadov do zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Platné rozhodnutia

Entsorgung

Všetko pod jednou strechou

Nie všetky produkty môžu byť recyklované. Preto ponúka Soepenberg popri spracovaní a recyklovaní aj profesionálnu likvidáciu odpadu. Zákazníci nemajú žiadne starosti, nakoľko Soepenberg operuje vlastnou dopravou. Všetko je tak v Soepenbergu pod jednou strechou: od recyklácie po spracovanie a likvidáciu.