PRIEMYSEL

Zmysluplné využívanie cenného materiálu

Sme kompetentným obchodným partnerom v oblasti zhodnocovania a spracovania materiálov z výrobných procesov. V predchádzajúcich rokov sme vyvinuli pod zoskupením SF-Western Europe Holding a SF-Middle Europe Holding odborné know-how na najvyššej úrovni.

Priemyselným podnikom ponúkame zmysluplné a praktické riešenia spracovania odpadu a ich vedľajších produktov. Staráme sa o odvoz, spracovanie, preskladnenie a dodávku produktov.

Šetrenie prírodných zdrojov

Prírodné suroviny, ktoré sú používané v priemyselnej výrobe, ubúdajú. Soepenberg sa zameriava už niekoľko rokov na vývoj takých surovín, ktoré by mohli byť náhradou za prírodné zdroje, a ktoré by mohli byť použité na ďalšie priemyselné spracovanie.

Obnoviteľné zdroje, ktoré dodáva Soepenberg, sú v každom prípade nielen trvalejšie ale aj cenovo výhodnejšie. Okrem toho ponúkame našim priemyselným zákazníkom značnú možnosť výberu týchto surovín pre výrobu za výhodné ceny.

 

Industrie

Široký rad produktov

Pobočka Soepenberg v Hünxe ponúka pre priemyselné spoločnosti nasledovné služby: prepracovanie stuhnutého (hrudkovitého) materiálu na tekutinu; vytriedenie nečistôt, odstránenie kovových zvyškov, prípadné nepodarky sú odbalené a zapracované s aditívami. Takýmto spôsobom môže byť pôvodne kontaminovaný materiál opätovne vrátený do výrobného procesu za prijateľný pomer výkon / cena.