KRMIVÁ

Vedľajšie produkty získavané pri výrobe a spracovaní potravín sú vhodné ako doplnkové krmivá pre poľnohospodárske podniky. Nakoľko sú u výrobcov k dispozícii celoročne, Soepenberg ich odoberá, skladuje a dopravuje svojim zákazníkom podľa ich potreby a požiadaviek.

Tieto produkty Soepenberg konzervuje, granuluje a balí tak, aby mohla byť garantovaná ich čo najväčšia kvalita a kŕmna hodnota. Produktová paleta zahŕňa mokré a suché krmivá ako aj bielkovinové a iné na energiu bohaté produkty.

Táto ponuka platí len pre Slovenskú republiku, Českú republiku a Maďarsko. Ohľadne dávkovania a výživových hodnôt Vám radi poskytnú rady a odporúčania naši obchodní zástupcovia. Na mieru Vám vypracujú celý výživový program.

 

Prehľad krmív

Futtermittel-Sidebar

Konvenčné a ekologické

Dcérske spoločnosti Soepenberg v strednej Európe dodávajú a tiež vyrábajú krmivá. Zložkami vyrábaných krmív sú plodiny pestované v regióne, ktoré sú následne spracované. Chutné krmivá sú vyrábané aj z vedľajších produktov recyklovaním a dodávané farmárom. Soepenberg zabezpečuje outsourcingové riešenia konvenčnou a ekologickou cestou.