CENOVO VÝHODNÉ ALTERNATÍVY 

Soepenberg obchoduje s organickými a minerálnymi vedľajšími produktmi rôzneho pôvodu. Obsahujú vzácne základné prvky, ktoré je možné použiť pri výrobe hnojív alebo priamo ako hnojivo. Platí to najmä pre hlavné živné látky: 

 • Dusík - Dusík má veľmi veľký vplyv na kvalitatívne a kvantitatívne výťažky z rastlín: Dusík je najdôležitejšou stavebnou látkou pre bielkoviny, listové farbivo (chlorofyl), aminokyseliny a ostatné oragnické zlúčeniny. Dusík stimuluje delenie a rast buniek. Rastlina rastie po hnojení dusíkom rýchlejšie.

 • Fosfát - Fosfát, táto živina hrá veľkú úlohu pri vývoji rastliny: Fosfát je základným prvkom bielkoviny a ostatných organických zlúčenín a látok. Fosfát hrá veľkú rolu pri prenose energie pri dýchaní rastliny a pri okysličovaní. Fosfát je dôležitý pri prijímaní vody a živín.

 • Draslík - Draslík je stabilizačným elementom rastlín. Pôsobí ako živina na rôznych úrovniach: Draslík aktivuje enzýmy, ktoré riadia tvorbu cukru a škrobu, hrá teda dôležitú rolu pre výrobe sacharidov. Draslík zabezpečuje transport sacharidov do iných častí rastliny. Nedostatok draslíka môže spôsobiť nahromadenie cukru v listoch, ktorý sa tvorí okysličovaním. Draslík reguluje hospodárenie vody v rastline. Správnou koncentráciou draslíka sa zvyšujú osmotické hodnoty, tým má rastlina schopnosť lepšie prijať vodu a pomalšie ju odparovať. Vďaka vysokým osmotickým hodnotám je rastina odolnejšia voči mrazom.

 • Vápnik - Vápnik je pre rastliny základným výživovým prvkom. Soepenberg preto ponúka rôzne vápenaté hnojivá. Prednosti tohto výživového prvku: Vápnik spevňuje stavbu rastlinnej steny, rastliny sú vitálnejšie a odolnejšie. Vápnik neutralizuje organické kyseliny v rastlinách. Vápnik stabilizuje pôdu a pomáha tak predchádzať štrukturálnym škodám. Zvyšuje príjem ostatných výživových prvkov.

 • Pozadie: Optimálny stupeň kyslosti pôdy je u každej rastliny rozdielny. Existuje priama súvislosť medzi optimálnym PH a maximálnym výťažkom. Z rozboru pôdy sa dá zistiť, koľko vápenatého hnojiva je potrebného.

Stále viac sú však používané aj mikroživiny ako napríklad síra, magnézium, mangán a bór. V spolupráci s praktikmi sú vyvíjané technické a logistické riešenia pre aplikáciu.

Ponuka

 • Hnojivo NPK
 • Hnojivá obsahujúce viacero výživných látok
 • Stopové prvky
 • Vápenaté hnojivá
 • Chemikálie
 • Draselné hnojivá
 • Dusíkaté hnojivá

Düngemittel-Sidebar

Odborná aplikácia

Hnojivá vyrobené z vedľajších produktov sa od konvenčných hnojív odlišujú zložením a formou. S ohľadom na špecifiká skladovania a aplikácie poskytujeme preto odborné poradenstvo a podporu na individuálnu mieru každého zákazníka. Soepenberg ponúka tiež službu aplikácie hnojív, ktorú zabezpečuje špeciálnou technikou. Touto cestou sa redukujú náklady, je garantovaná rovnomernosť aplikácie a nedochádza k pracovným prestojom.