PRODUKTY PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO

V priemysle vznikajú suroviny, ktoré ešte stále obsahujú vzácne zložky. Špecialisti zo spoločnosti Soepenberg vyvíjajú trvalé riešenia pre ich využitie v poľnohospodárstve.

Poľnohospodári, farmári, záhradkári a chovatelia dobytka a koní patria k zákazníkom, ktorí hľadajú cenovo výhodnejšie a pre životné prostredie prijateľnejšie alternatívy a odoberajú tieto produkty od spoločnosti Soepenberg.

Landwirtschaft neu

Spojenie s poľnohospodárstvom

Spoločnosť Soepenberg je spojená s poľnohospodárstvom už 60 rokov. Obchod s produktami pre a z poľnohospodárstva bol vždy hlavným predmetom podnikania. Dnes predáva Soepenberg predovšetkým hnojivá, ktoré vznikajú ako vedľajší produkt, a je obchodným partnerom pre priemyselné fabriky, poľnohospodárov a družstvá.