KONTAKTNÉ OSOBY

 

Konatelia 

Hendrikus Soepenberg
Icon vCard vCard

Norbert Scholten
Icon vCard vCard

Andreas Schrievers
Icon vCard vCard

Chris Slagter
Icon vCard vCard

Martin Teloo
Icon vCard vCard

  

Polotovary a suroviny

Hendrikus Soepenberg
Icon vCard vCard
Norbert Scholten
Icon vCard vCard
 Andreas Schrievers
Icon vCard vCard
 
Daniël de Winter (NL/B/F)
Icon vCard vCard
Chris Slagter (SK,CZ,H)
Icon vCard vCard
   

 

Hnojivá

Chris Slagter (SK,CZ,H)
Icon vCard vCard
Markus Bongartz (D)
Icon vCard vCard
   
Robert Fischer (D)
Icon vCard vCard
Sjef Lemmens (NL)
Icon vCard vCard
   
Daniël de Winter (NL/B/F)
Icon vCard vCard
     

 

Skladovanie

Norbert Scholten
Icon vCard vCard
Andreas SchrieversvCard Chris Slagter (SK)
Icon vCard vCard 
 

 

Obchod s obilninami

Chris Slagter (SK)
Icon vCard vCard
     


Pellets

     
Sjef Lemmens (NL)
Icon vCard vCard
Chris Slagter (SK)
Icon vCard vCard
 Daniela Caris (D)
Icon vCard vCard
 

 

Obchod s obilninami

     
Chris Slagter (SK)
Icon vCard vCard
     

 

Odpady

Andreas Schrievers
Icon vCard vCard
Chris Slagter (SK,CZ,H)
Icon vCard 
vCard
 Susanne Ramacher (D)
Icon vCard vCard        
 

Soepenberg Düngemittel, Futtermittel, Industrie, Lagerung, Transport

Štruktúra spoločnosti

Spoločnosť Soepenberg pozostáva z dvoch holdingov: SF-Western Europe Holding (WEH) a SF-Middle Europe Holding (MEH). Generálni riaditelia Norbert Scholten a Richard Soepenberg vedú WEH, Chris Slagter a Richard Soepenberg riadia MEH.