ISTOTA A KVALITA

U všetkých produktov, s ktorými Soepenberg pracuje, je preverená ich prípustnosť ešte pred ich použitím. Soepenberg disponuje všetkými dôležitými certifikáciami a povoleniami v Europe:

  • ISO DIN EN 9001:2008
  • GMP+ B3 (2007)
  • HaCCP
  • Podnik pre odborné spracovanie odpadov – skladovanie a manipulácia s odpadmi,
    zhodnocovanie odpadov
  • Podnik pre odborné spracovanie odpadov – obchodovanie a sprostredkovanie odpadov

Skupina Soepenberg spolupracuje v Nemecku s rôznymi inštitúciami, okrem iného s Poľnohospodárskou Univerzitou vo Wageningene, s Vysokou odbornou školou v Krefelde a Inštitútom pre výživu rastlín pri Universite v Bonne. Soepenberg je členom v Kompetenčnom centre pre hnojivá a druhotné suroviny (KDS e.V.) patriaceho ku spolku, ktorý sa zasadzuje o podporu recyklácie materiálov.

Qualitätsmanagent

Budovanie sietí

Soepenberg pristupuje obzvlášť zodpovedne ku kvalite svojich produktov. Je členom rôznych združení. Spoločnosť založila v spolupráci s ďalšími partnermi asociáciu KDS. Produkty a nové suroviny sú posudzované z hľadiska ich vplyvov na ochranu prostredia a ekonomiky a v súlade s podmienkami schválenia. Viac informácií nájdete na www.kds-ev.de