O SPOLOČNOSTI

Pobočky v Európe a v Ázii

Firma SF-Soepenberg bola založená v Holandsku v roku 1954. Následne vznikli pobočky v Nemecku, v Slovenskej republike a pripravujeme založenie ďalších pobočiek v Európe. V roku 2004 bolo sídlo spoločnosti preložené do Hünxe/ Nemecko a v roku 2009 bolo vybudované ďalšie pracovisko vo Veendam.

Soepenberg má certifikát ISO-9001, je certifikovaná ako špecialista na odstraňovanie odpadov a je obchodným partnerom rôznych priemyselných podnikov.

Konateľmi spoločnosti sú Richard Soepenberg, Norbert Scholten a Chris Slagter.

Soepenberg Düngemittel, Futtermittel, Industrie, Lagerung, Transport

Centrála
v Hünxe

V roku 2004 presťahoval Soepenberg centrálu z Lelystad v Holandsku do Hünxe na Dolné Porýnie. Tento krok bol nevyhnutný z dôvodu rastu divízie hnojív, ktorý si vyžadoval viac skladových kapacít. Okrem jestvujúceho poľa nádrží ponúklo sídlo v Hünxe optimálne spojenie na cestné aj vodné trasy.