NOVINKY

Úspešné ukončenie projektu podporovaného Európskou úniou

Vďaka realizácii projektu "Spoznajme sa, komunikujme, vybudujme partnerstvo" podporeného z fondu Európskej únie a účasti na výstavách a veľtrhoch na Slovensku, v Čechách a v Maďarsku v období rokov 2014 a 2015 spoločnosť zrealizovala s potenciálnymi dodávateľmi 363 obchodných rokovaní, čím sa zviditeľnila a upevnila svoje pozície na trhoch. 

Výsledky projektu

  • Prezentácia spoločnosti na nových trhoch
  • Prehĺbenie obchodných vzťahov s existujúcimi obchodnými partnermi
  • Získanie nových obchodných partnerov a nadviazanie komunikácie v tuzemsku, aj v zahraničí
  • Nové obchodné kontakty, dlhodobá spolupráca, nové zákazky, rast objemu výroby, čo následne ovplyvnilo aj rast tržieb a celkovej ekonomickej výhodnosti podnikania
  • Diverzifikácia portfólia na nových trhoch 
  • Získanie relevantných informácií o súčasnej situácii v oblasti využívania bio produktov v poľnohospodárstve v susedných krajinách 
  • Predstavenie nových inovatívnych prístupov získaných vlastným výskumom a nových produktov s pridanou hodnotou
  • Prijatie nového zamestnanca na obchodné a marketingové aktivity v spoločnosti


 

60 rokov Soepenberg -
Udržateľné výrobky pre poľnohospodárstvo a priemysel

Hünxe, 5. septembra 2014 – skupina Soepenberg oslavuje 60. výročie. Pri založení pred 60 rokmi v Holandsku sa spoločnosť Soepenberg zamerala na obchod s produktmi pre poľnohospodárstvo. Tento zámer zotrval až do dnešného dňa. Soepenberg sa špecializuje na vysoko kvalitné hnojivá vyrobené z vedľajších produktov. Soepenberg profesionálne spracováva odpadový materiál z priemyselnej výroby a pretvára ho na hodnotný materiál pre opakované použitie. Holding Soepenberg tvorí jedenásť prevádzok v Európe. Administratívne sídlo spoločnosti sa nachádza v Dronten v Holandsku a výroba a obchod sú riadené z Hünxe v Nemecku. Pre spoločnosť Soepenberg v súčasnosti pracuje viac ako 80 zamestnancov, väčšina z nich v Hünxe. 

Založenie spoločnosti v Holandsku

V roku 1954 založil Jan Soepenberg spoločnosť v Den Ham v Holandsku. Gerrit Soepenberg, brat Jana, vstúpil do spoločnosti ako partner a generálny riaditeľ o dva roky neskôr. Spoločnosť sa presťahovala do Dronten o 10 rokov. V tom čase boli hlavnými obchodnými aktivitami krmivá a zemiaky. V 80-tych rokoch bola sprevádzkovaná linka na výrobu hnojív.

V roku 1998 začal pre spoločnosť pracovať Richard Soepenberg, syn Jana Soepenberga a v nasledujúcich rokoch úplne prebral vedenie. Obchod sa čím ďalej, tým viac sústredil na hnojivá. V roku 2004 sa sídlo spoločnosti presťahovalo do Hünxe.

Nové prevádzky v Nemecku a v západnej a strednej Európe

Vo Veendame, Braunschweigu, Hakenstedte a v Nurembergu boli v nasledujúcich rokoch sprevádzkované sklady. V Čechách, na Slovensku a v Maďarsku boli založené samostatné prevádzky. Súčasný generálny riaditeľ Richard Soepenberg hovorí o rozvoji spoločnosti: „Ešte v čase, kedy bol pojem udržateľnosti neznámy, bola pre nás výroba hnojív a krmív z obnoviteľných zdrojov výzvou. Za odpad nepovažujeme čokoľvek, čo obsahuje hodnotné živiny a minerály.“ Tradícia, inovácia a udržateľnosť sú hlavnými zásadami spoločnosti.

Míľniky histórie spoločnost


 

Inovatívne riešenia pre poľnohospodárstvo a priemysel

Skupina Soepenberg je poskytovateľom služieb, obchodným partnerom a poradcom priemyselných podnikov. Našim klientom ponúkame komplexné inovatívne riešenia pre ďalšie spracovanie produktov, ich skladovanie, ako aj odstránenie vedľajších materiálov a odpadov, ktoré vznikajú pri priemyselnej výrobe. Z vedľajších produktov vyvíjame cenovo výhodnejšie a vysoko účinné produkty, ktoré sú okrem iného používané ako prísady, krmivá a hnojivá v poľnohospodárstve a sú tak prínosom pre zabezpečenie šetrného kolobehu zdrojov.

Spoznajme sa, komunikujme, vybudujme partnerstvo

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie

Slowakei EU 2   Slowakei EU 1

Európsky fond regionálneho rozvoja

Miesto realizácie projektu: Slovensko (Nitra), Česká republika (Brno, České Budějovice) a Maďarsko (Hódmezővásárhely, Bábolna)

Názov: Spoznajme sa, komunikujme, vybudujme partnerstvo

Stručný opis projektu: Účasť na medzinárodných výstavách so zameraním na poľnohospodárstvo za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti a posilnenie postavenia spoločnosti na domácom aj medzinárodných trhoch

Názov prijímateľa: SF Soepenberg, s.r.o.

Sídlo prijímateľa: Sladovnícka 13, SK-917 01 Trnava

Dátum začatia realizácie projektu: február 2014

Dátum skončenia realizácie projektu: máj 2015

Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR

Výška poskytnutého príspevku: 12 096,72 Euro

Výška poskytnutého príspevku

Investícia do Vašej budúcnosti

Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Ostatné

Kritériá

Informácia o vyhodnotení ponúk

Správa o zákazke


 

Fair Slowakei - News

 


 

Výstavba rozbaľovacej linky

Aby bolo možné preskladnené potraviny rýchlejšie a efektívnejšie dodať k ich ďalšiemu spracovaniu, stavia v súčasnosti spoločnosť Soepenberg rozbaľovaciu linku. Vyvinuli sme techniku, pomocou ktorej budú potraviny, ktoré už nemôžu byť použité v ich pôvodnom stave, rozbalené a použité ako sekundárna surovina pre bioplynové zariadenie. Soepenberg sa postará o celý priebeh dodávky materiálu, cez jeho vybalenie až po výrobu elektrického prúdu v bioplynovom zariadení, teda prúdu, ktorý nezaťažuje životné prostredie.

Kontakt: S. Ramacher, Tel. +49(0)2 81/4 75 56,

 

 

Zlepšovanie logistiky

Soepenberg ponúka komplexné riešenia, ku ktorým patrí koncepcia a organizácia logistiky. Prostredníctvom dcérskej spoločnosti pre životné prostredie a transport G.U.T. GmbH sú zabezpečované prepravy materiálov. Dokúpením kontajnerovej a prepravnej služby môže byť v budúcnosti tento servis ešte rozšírený.

Kontakt: G.U.T. H.Hoff, Tel. 02 81 / 4 75 56 13,

Slowakei Agrarmesse