STROPELLETS

Het beste alternatief voor strooisel in boxen

Stropellets worden bij Soepenberg van stro geproduceerd en zijn uitermate geschikt voor strooisel in de ligboxen voor paarden, koeien en pluimvee. Stropellets hebben zich bewezen wat efficiëntie en functionaliteit betreft. Stropellets zijn gemakkelijk inzetbaar, vraagt weinig opslagruimte, zijn biologisch afbreekbaar, geurbindend, extreem hoge vochtopname en stof- en kiemvrij.

  • In de paardenstal sparen stropellets niet alleen kosten en werk, ze zorgen ook voor een aangenaam klimaat voor mens en dier. Door de hoge vochtopname kunnen ziektes aan de hoeven voorkomen worden. Stropellets kunnen in vergelijking met stro tot 12 keer meer urine opnemen. Daarbij komt nog dat stropellets stof- en kiemvrij zijn en dus uitermate geschikt zijn voor allergische paarden. Door een lage concentratie kleine stofdeeltjes wordt een zeer goed leefmilieu in de stal gecreëerd. Bovendien zakken de veeartskosten vaak drastisch door gebruik van stropellets.

  • In de rundveestal zorgen stropellets voor een hoge mate van comfort. Ze zijn zacht, droog, te vervormen, en stroef. Door de langere ligtijd doorbloedt de uier beter. Het rund heeft meer tijd om te herkauwen. Het lichaam krijgt meer rust en de hoeven kunnen drogen. Het hoge vochtopnemend vermogen zorgt voor drogere ligboxen en verlaagt bacteriegroei. Het risico op mastitis is zichtbaar kleiner. Keutels zijn gemakkelijk van de ondergrond te verwijderen. Voordeel hierbij is dat de uier schoon blijft. Bovendien zorgt een duidelijk geringere gasproductie voor optimale luchtkwaliteit. De pellets vormen in de mestput een beschermende laag.

  • Met betrekking tot het pluimvee wordt de gezondheid van deze dieren verbeterd door het gebruik van stropellets. Door de hoge vochtopnamecapaciteit kan de omvang van ziektes aan de poten verkleind worden. Gezonde poten zorgen voor een goede voeropname en een hoger slachtgewicht. Ook zorgt de lagere gasconcentratie voor de gewenste luchtkwaliteit en de temperatuur van de bodem daalt ondanks een dunne strooilaag, niet.

Het product wordt met vrachtwagens met walkingfloor los gestort of in bigbags geleverd. De levering in bigbags gebeurt met vrachtwagens die voorzien zijn van geschikt losmateriaal. 

Strohpellets

Levering

Het product wordt met vrachtauto´s met walkingfloor los gestort of in bigbags geleverd. De levering in bigbags gebeurt met vrachtauto´s die voorzien zijn van geschikt losmateriaal.